Wznowili dyżury Okręgowi Rzecznicy Praw Dziecka TPD. Wtorek 13:15-15:15 oraz w środę od 13:00-14:30- Oddział Okręgowy TPD, Plac Słowiański 1 (Starostwo Powiatowe), pokój 350, tel. 076 854-86-44