Władysław Stawik

Nauczyciel Emeryt

 

 

wladyslaw-stawik.jpg

            Kolega Władysław Stawik po raz pierwszy z działalnością TPD zetknął się w 1947 r. podczas pobytu na kolonii letniej jako wychowawca grupy.

Na stałe jednak związał się czynnie w 1957 r. po reaktywowaniu TPD. Przez cały okres pracy społecznej pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w Oddziale Powiatowym w Legnicy
i w Okręgu TPD we Wrocławiu. Przez pierwsze lata był instruktorem, następnie w latach 1962 – 1973 pełnił funkcję skarbnika a w okresie od 1973 – 1981 Wiceprezesa Oddziału, oprócz tego był też członkiem Prezydium Okręgu TPD we Wrocławiu i jedną kadencję skarbnikiem tegoż okręgu.

Kolega Władysław Stawik dobrze rozumiał potrzeby dzieci wychowujących się w trudnych warunkach materialnych. Podejmował szereg działań, które przyczyniły się do powstania nowych placówek mogących pomóc rodzinie w wychowaniu ich potomstwa. Z jego inicjatywy powstała w 1959 r. stołówka, w której żywiło się bezpłatnie ok. 250 dzieci z rodzin wielodzietnych, alkoholików i biednych.

Stołówka ta pracowała przez wiele lat i była nadzorowana przez Oddział Powiatowy, w którym Kolega pełnił funkcję Wiceprezesa.

            Starał się o nawiązywanie ścisłych kontaktów z instytucjami i organizacjami społecznymi, co umożliwiło zdobywanie środków finansowych i powstanie placówek opieki nad dziećmi w ich miejscu zamieszkania. Owocem korzystnej współpracy z komitetami blokowymi w latach 60-tych było powstanie 6 świetlic środowiskowych na terenie miasta Legnicy.
W świetlicach tych, dzieci spędzały czas na zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez instruktorów.

Kwitło w nich życie. Młode Pokolenia i aktywnie uczestniczyły w imprezach przygotowanych
z różnych okazji.

            W trzecim roku swojej czynnej pracy objął funkcję skarbnika Oddziału Powiatowego.
W tym też okresie zwiększały się, dzięki jego aktywności fundusze, gromadzone na koncie Oddziału. Dzięki temu miał duży wpływ na pomoc rodzinie i dziecku. Za jego pośrednictwem kierowane były dzieci do wspomnianej wyżej stołówki TPD. W miarę potrzeby popierał przyznawanie zapomóg na zakup odzieży i obuwia.

            Ważnym oprócz tego wynikiem działalności w latach 60-tych i 70-tych była organizacja kolonii wypoczynkowych m.in. w Ustce, Kowarach i Szklarskiej Porębie.

            Kolega Stawik zawsze zabiegał o rozwój organizacyjny podległych mu ogniw. Wszystkie możliwości starał się wykorzystać, aby powstały nowe placówki i aby jak najwięcej dzieci mogło znaleźć w nich różnorodną opiekę. W podejmowanych przez niego działaniach wykazywał zaangażowanie i pasję społecznika. Sam dużo pracował i zachęcał innych do tego.            Za wielką i aktywną działalność społeczną w TPD Kolega otrzymał wiele różnych odznaczeń. Został wyróżniony odznaką „Przyjaciel Dziecka”, „Zasłużony Działacz TPD”
 i „Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza TPD”. Ponadto odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W roku 2004 został Honorowym Członkiem TPD.