Stanisława Janczyn

Emerytowana nauczycielka, aktywna działaczka TPD.

 

stanislawa-janczyn.jpgZ działalnością Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zetknęła się w 1973 roku w Szkole Podstawowej w Witowie. Od 1973 – 1977 roku była przewodniczącą Koła Przyjaciół Dzieci w powyższej szkole. W 1977 roku rozpoczęła działalność w Zarządzie Gminnym TPD w Chojnowie sprawując funkcję Prezesa do 1988 roku. Obecnie działa w Zarządzie Miejsko-Gminnym w Chojnowie – pełni funkcję Wiceprezesa a także aktywnie działa w składzie Zarządu Wojewódzkiego TPD w Legnicy.

            Na terenie chojnowskiej gminy zajmowała się uaktywnieniem ogniw TPD-owskich. Organizowała pomoc i opiekę indywidualną dzieciom z rodzin niewydolnych opiekuńczo. Poszerzyła szeregi opiekunów indywidualnych, pozyskując nowych działaczy oraz angażując doświadczonych pedagogów do tej odpowiedzialnej funkcji. Sama pełniła funkcję opiekuna indywidualnego. W różnej formie udzielana była pomoc rodzinom:

kupowano obuwie, odzież i żywność, częściowo pokrywano koszty wypoczynku dzieci, zakładano książeczki mieszkaniowe i systematycznego oszczędzania dzieciom zaniedbanym
i osieroconym. Dzięki jej aktywności do współpracy włączyło się wiele instytucji i organizacji oraz zakłady pracy (komitety rodzicielskie, ZHP, ZSMP, TOHZ Chojnów). Pozyskiwała środki finansowe na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Włączała się w organizację imprez dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, zabaw noworocznych
i mikołajkowych.

            W swojej wypowiedzi oznajmiła :

„Moim motywem do działania było –

- przede wszystkim trzeba kochać dzieci i nieść im radość,

- po drugie trzeba być oddanym społecznikiem, mieć podejście pedagogiczne, wierzyć w sukces każdego dziecka”

            Za pracę społeczną została odznaczona odznaką „Przyjaciel Dziecka” i srebrną odznaką „Zasłużony Działacz TPD”.