Józefa Rutkiewicz

emerytowana nauczycielka, do chwili obecnej działa w TPD, czynny opiekun indywidualny

jozefa-rutkiewicz.jpgPo raz pierwszy z działalnością TPD zetknęła się w 1963 roku, indywidualną opieką otoczyła rodzinę zastępczą. Od początku pracy społecznej była członkiem Koła PD w Nielubi następnie przewodniczącą tego Koła, kolejno pełniła funkcję Wiceprezesa ZGM’u TPD w Żukowicach, od 1988 roku jest członkiem ZW TPD w Legnicy.

Koleżanka Józefa Rutkiewicz nawiązuje współpracę
z instytucjami, organizacjami czy indywidualnymi osobami, które włączyły się w proces wychowawczy dziecka poprzez utworzenie stałych kontaktów z dyrekcją szkoły, wychowawcami, opieką społeczną, milicją obywatelską, sądem rodzinnym. Po wnikliwym poznaniu problemów zagrażających dziecku w środowisku taktownie
i umiejętnie przystępuje do realizacji planu pomocy dziecku i rodzinom pośrednicząc między dzieckiem i rodziną a osobami, instytucjami, urzędami i organizacjami powołanymi
do działalności opiekuńczo-wychowawczej.

Koleżanka Józefa Rutkiewicz umieściła dzieci upośledzone w Szkole Życia z internatem. W szkole dla dzieci kalekich, głuchoniemych, załatwiła pomoc zdrowotną najbardziej potrzebującym w Centrum Zdrowia Dziecka.

Z tymi dziećmi utrzymywała kontakty, odwiedzała je w zakładach i pośredniczyła
w sprawach między dyrekcją a rodzinami. Umiejętnie nawiązuje kontakty z ludźmi, integruje środowisko organizując uroczystości dla dzieci i rodzin z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Seniora. Umieszcza dzieci z rodzin zagrożonych na koloniach i półkoloniach.

Aktywizuje środowisko na rzecz podopiecznych, tworzy właściwy klimat zrozumienia i organizuje skuteczną pomoc psychologiczną, wychowawczą zapobiegającą patologii rodziny,.

Do swych osiągnięć w pracy indywidualnego opiekuna zalicza uratowanie czworga dzieci (w wieku od 6 do 10 lat – dzieci alkoholików pozbawionych wolności) przed patologią społeczną. Rodzeństwo to, obecnie dorośli ludzie żyją przykładnie i są wolni od nałogu alkoholizmu.

Koleżanka Józefa Rutkiewicz podejmuje interwencję w sprawie rodzin i dzieci w sposób skuteczny i natychmiastowy. Przedstawiając trudne problemy dziecka i rodzin na forum społecznym pozyskuje ludzi do niesienia pomocy dziecku. W pracy kieruje się dobrem podopiecznego, wykazuje duże zrozumienie jego sytuacji, akceptuje dziecko i rodzinę. Wykazuje tolerancję wobec odmienności zachowań i potrzeb.

Za zaangażowanie społeczne została odznaczona „Przyjacielem Dziecka” i srebrną odznaką „Zasłużony Działacz TPD”.