Janina Ryś

Emerytowana Nauczycielka

Wychowawca wielu pokoleń dzieci i młodzieży

janina-rys.jpgZ organizacją związana od pierwszych lat po wojnie, gdyż wstąpiła do TPD już w 1946 r. w Warszawie na Żoliborzu. Opieka nad sierotami po tragicznej w skutkach wojnie związała ją z działalnością społeczną.

Po reorganizacji TPD w roku 1949 zostaje członkiem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Z Legnicą związana jest od roku 1947, pracuje społecznie w Domu Dziecka TPD jako wychowawczyni. Nie liczyła godzin pracy, była uczuciowo związana z osieroconymi dziećmi, zastępowała im mamę.

Po przeniesieniu Domu Dziecka z Legnicy, ze względu na zmienioną sytuację rodzinną kol. Janina Ryś przeszła do pracy w szkolnictwie podstawowym i pracowała w charakterze wychowawcy świetlicy w szkole nr 3. Poza pracą zawodową wiele czasu poświęcała na pomoc i opiekę nad dziećmi wywodzącymi się z rodzin patologicznych. Jej pełne poświęcenie i oddanie w tej dziedzinie przyniosło pożądane rezultaty. Będąc w Legnicy utrzymuje stałe kontakty ze swoim pierwszym Kołem w Warszawie funkcjonującym przy Domu Dziecka im. Maryny Falskiej. Bierze aktywny udział we wszystkich uroczystościach a szczególnie tych, które są poświęcone Przyjacielowi Dzieci Januszowi Korczakowi. Jest nadal honorowym członkiem tego Koła.

Największe Jej sukcesy na niwie TPD w Legnicy przypadną na lata 70-te.

Przyczyniła się do modernizacji i urządzenia świetlicy środowiskowej TPD przy ul. Jordana.

Dzięki dużemu zaangażowaniu ze strony kol. Janiny Ryś świetlica ta była wzorem dla pozostałych świetlic TPD w mieście.

Cechuje Ją duży talent pedagogiczny, potrafiła zainteresować zajęciami świetlicowymi dzieci i młodzież wywodzącą się z zaniedbanych wychowawczo środowisk rodzinnych. Zawsze taktownie i skutecznie załatwiała ich problemy, w razie potrzeby występowała z wnioskami do różnych instytucji o pomoc materialną dla dzieci.

Była doskonałym organizatorem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Przy ich udziale organizowała uroczystości środowiskowe o wysokich walorach wychowawczych.

Za całokształt działań w TPD została uhonorowana następującymi wyróżnieniami:

- odznaka „Przyjaciel Dziecka”

- odznaka „Zasłużony Działacz TPD”

- Medal Komisji Edukacji Narodowej.