KSIĘGA HONOROWA


Zasłużonych Działaczy


Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

 

przyjaciel_dziecka.gif

 

Księga Honorowa założona w 1986 roku w rocznicę dziesięciolecia działalności Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci daje wyraz przemianom w życiu społecznym Zagłębia Miedziowego. Odzwierciedla stałe doskonalenie systemu form pracy, pomocy rodzinie w tworzeniu warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

W pracy społecznej na rzecz dobra dziecka i rodziny doniosłą rolę spełniają działacze TPD – ludzie różnych zawodów, których łączy obywatelska troska i pasja czynnego uczestnictwa w wychowaniu młodego pokolenia.

Wpis do księgi – dokonywany uroczyście każdego roku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka – stanowić będzie jedną z ważnych form moralnego usatysfakcjonowania długoletniej pracy społecznej a także utrwalenia dorobku ludzi oddanych sprawie dziecka i rodziny.

 

Księga Honorowa

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI – 1986