bannerchild.jpg

Oddział Miejski TPD jest największym Oddziałem szczebla powiatowego
w Oddziale Dolnośląskim tak pod względem ilości kół jak i liczebności członków oraz wiodącym w Oddziale Okręgowym w Legnicy.
Okres działalności Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy od ostatniego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego (które odbyło się 23 stycznia 2003 r.) do chwili obecnej to czas dalszego rozwoju ilościowego i jakościowego TPD, zwiększonego zasięgu oddziaływania i doskonalenia struktur organizacyjnych, podejmowania nowych inicjatyw programowych i form pomocy dzieciom, i ich rodzinom

 

MOŻESZ POMÓC DZIECIOM!!!

p2140090.JPG

krzywdzonym, biednym, głodnym, zaniedbanym, mającym
niepowodzenia w nauce, sprawiającym trudności nie tylko
wychowawcze, zagrożonych sieroctwem społecznym
i osieroconym, przewlekle chorym i niepełnosprawnym

PRZEZNACZAJĄC 1% SWOJEGO PODATKU DOCHODOWEGO

Na działalność TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI
organizacji pożytku publicznego, mającej 89-letnie
doświadczenie w społecznej służbie dziecku i rodzinie,
posiadającej wyspecjalizowaną kadrę, gwarantującą
profesjonalną i skuteczną działalność na rzecz dzieci
wymagających ratunku i pomocy

 

1prom.jpg

Numer “KRS 0000198933″ – Oddział Dolnośląski TPD ze wskazaniem dla Oddziału Miejskiego lub Okręgowego TPD w Legnicy

 

!!! Dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych !!!