WOLNE MIEJSCE NA KOLONIE TPD

Oddział Miejski TPD w Legnicy (tel.: 76 724 51 09) informuje że posiada jeszcze wolne miejsca do Karpacza (5 VIII – 18 VIII) 860 zł. Jest jeszcze jedno wolno miejsce na kolonię do Kołobrzegu (20 VII – 2. VIII) 860 zł. Dla dzieci u których dochody na osobę nie przekraczają 750 zł brutto przewiduje się zniżki od 100 do 500 zł.

KARTY KWALIFIKACYJNE MOŻNA POBRAĆ W BIURZE TPD

przy ul. Grunwaldzkiej 2-20