TPD PODSUMOWAŁO DZIAŁALNOŚĆ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

20 czerwca podsumowano działalność legnickiego TPD w roku szkolnym 2010/2011. Oddział Okręgowy w Legnicy na przełomie roku został największym odziałem w kraju. Za największe osiągnięcia uważa się:
- organizację Krajowego Forum Kół Przyjaciół Dzieci
- wzrost liczby członków
- wzrost ilościowy i jakościowy młodzieżowego wolontariatu TPD – 400 członków
- rozdział 60 ton żywności
- przydzielenie paczek mikołajowych dla 2000 dzieci
- organizację zimowiska i kolonii dla 500 dzieci
- nominację do tytułu Dolnośląskiego Klucza Sukcesu (po raz trzeci) oraz Lwa Legnickiego Biznesu (po raz drugi) w kategorii organizacja pozarządowa

W klasyfikacji generalnej konkursu na najaktywniejsze koła Przyjaciół Dzieci zwyciężyły następujące placówki:

W ODDZIALE MIEJSKIM 2010/2011

KOŁA TPD PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH:
1. Szkoła Podstawowa nr 18 w Legnicy
2. Szkoła Podstawowa nr 10 w Legnicy
3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Legnicy
ex aequo Gimnazjum nr 4 w Legnicy
KOŁA TPD PRZY ZESPOŁACH SZKÓŁ Z GIMNAZJAMI:
1. Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy
2. Zespół Szkół Rolniczych w Legnicy
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Legnicy
KOŁA TPD PRZY SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH:
1. Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy
2. V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy
3. Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy
KOŁA TPD PRZY PRZEDSZKOLACH:
1. Przedszkole nr 18 w Legnicy
2. Przedszkole nr 1 w Legnicy
3. Przedszkole nr 14 w Legnicy
KOŁA TPD PRZY INNYCH PLACÓWKACH I INSTYTUCJACH:
1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy
2. Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy
3. Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy
4. Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy

W ODDZIALE OKRĘGOWYM 2010/2011

SZKOŁY PODSTAWOWE
1. Szkoła Podstawowa w Bieniowicach
2. Szkoła Podstawowa w Bartoszowie
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach
ex aequo Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach
4. Szkoła Podstawowa w Rosochatej
5. Szkoła Podstawowa w Kunicach

SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE
1. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Złotoryi
2. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szklarach Górnych
3. Koło Pomoc Dzieciom Specjalnej Troski w Świerzawie
4. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaworze
5. Zespół Szkół Specjalnych w Lubinie

Informacje o uroczystości w legnickich mediach:
www.lca.pl
www.otolegnica.pl
www.legniczka.com

Podczas uroczystości przyznano również statuetki i wyróżnienia następującym osobom:

Odznaki PRZYJACIEL DZIECKA:
1. Dorota Anklewicz – Siczek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bartoszowie;
2. Ks. Inf. Władysław Bochnak – wikariusz generalny Kurii Biskupiej, proboszcz Parafii Katedralnej;
3. Barbara Czerwonka – członek Koła Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 18 Legnicy;
4. Dorota Czudowska – radna Sejmiku Samorządowego; dyrektor Centrum Onkologii w Legnicy;
5. Leszek Maćkowski – prezes Fundacji „Prewencja i Bezpieczeństwo” w Legnicy;
6. Bogdan Szczepanowski – pełniący funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Legnicy;
7. Aleksander Żurakowski – sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy.

Statuetka – Wyróżnienie TPD POMOCNA DŁOŃ za wieloletnią pomoc udzielaną Towarzystwu Przyjaciół Dzieci.
1. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna;
2. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Tytuł DOBROCZYŃCA ROKU 2010/2011:
1. Grzegorz Żądło – pełnomocnik Prezydenta Miasta Legnicy do spraw osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta Legnicy.

Tytuł DZIAŁACZ ROKU 2010/2011 za podejmowanie wielu inicjatyw dla dobra dzieci oraz na rzecz rozwoju TPD:
1. Violetta Urban – Dyrektor oraz Przewodnicząca Koła TPD przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach,
2. Małgorzata Lewandowska – Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejskiego TPD
w Legnicy

Statuetki SERCE ZA SERCE za życzliwość oraz pomoc okazywaną Towarzystwu Przyjaciół Dzieci następującym osobom:
1. Alina Tarnawska – działacz Stowarzyszenia Miłośników Legnicy „Pro Legnica”
i TPD
2. Dr Ryszard Pękała – prorektor Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
3. Bożena Miktus – wiceprezes Zarządu Oddziału Miejskiego TPD, przewodnicząca Koła TPD przy Zespole Szkół Rolniczych w Legnicy
4. Kantor „GANT” Sp. z o.o. w Legnicy, reprezentowany przez Pana Henryka Antkowiaka

Statuetka SERCE ROKU za wieloletnią działalność w służbie dzieci, łagodzenie trudnych warunków życiowych i szczególną pomoc okazywaną TPD.
1. Włodzimierz Szyposz – Okręgowy Rzecznik Praw Dziecka TPD
2. Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska – Wiceprezes Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy

Statuetka POMOCNA DŁOŃ za udzielaną pomoc w działalności statutowej TPD następującym instytucjom:
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Legnicy, reprezentowane przez Dyrektora Zdzisława Bakinowskiego
2. Portal Lca.pl, reprezentowany przez Redaktora Naczelnego Pawła Janturę
3. Firma Tryumf Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, reprezentowana przez Jakuba Leśniewskiego

Statuetki WIOLINKI za działalność artystyczną i osiągnięcia w konkursach piosenki i tańca na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim oraz uświetnianie imprez TPD:
1. Zespół Tańca „Złote dzieci”
2. Hanna Markiewicz

Medale POMOCNA DŁOŃ przyznano najaktywniejszym młodzieżowym wolontariuszom TPD w roku szkolnym 2010/2011:
1. Katarzyna Socha – uczennica V LO w Legnicy;
2. Martyna Gołaska – uczennica V LO w Legnicy;
3. Magdalena Kiwor – uczennica V LO w Legnicy;
4. Gabriela Drabik – uczennica Zespołu Szkół Budowlanych w Legnicy;
5. Klaudia Matusiak – uczennica Zespołu Szkół Rolniczych w Legnicy;
6. Miłosz Makara – uczeń Zespołu Szkół Rolniczych w Legnicy;
7. Magdalena Cópek – uczennica Zespołu Szkół Rolniczych w Legnicy;
8. Iga Sosnowska – uczennica Zespołu Szkół Rolniczych w Legnicy;
9. Małgorzata Malik – uczennica Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy.