Odznaczeni i wyróżnieni

Odznaki  „Przyjaciel  Dziecka” – otrzymali  :

 1. Ks. Tomasz  Biszko – wicedyrektor Caritas Diecezji Legnickiej , podejmuje wiele działań na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzin
 2. Joanna  Dziopa  – inspektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych ds. pomocy społecznej i rehabilitacji  osób niepełnosprawnych  Urzędu Miasta Legnicy
 3. Jan  Hila – działacz społeczny, wspiera finansowo i rzeczowo wiele działań dla dobra dzieci, szczególnie niepełnosprawnych
 4. Mirosław Jankowski  – przewodniczący Miejskiej Rady Pożytku Publicznego, wspiera działalność organizacji pozarządowych, inicjator wielu inicjatyw służących rozwojowi i popularyzacji organizacji i ich działaczy
 5. Leszek Maćkowski  -  prezes Fundacji „Prewencja i Bezpieczeństwo” , rzecznik pomocy dzieciom i młodzieży i wielu organizacjom pozarządowym
 6. Czesław Myśliwiec – pedagog w Szkole Podstawowej nr 1 w Legnicy  przewodniczący Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy tej szkole
 7. Ks. Kanonik Wiesław Walendzik  – proboszcz Parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej za objęcie szczególną troską dzieci i młodzieży , oraz inicjator utworzenia świetlicy parafialnej „BARKA”
 8. Józef Wasinkiewicz  -  prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i kierowany przez niego zarząd wspiera finansowo i rzeczowo wiele działań na rzecz dzieci
 9. Robert  Wójcicki  – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy podejmujący wiele akcji charytatywnych na rzecz dzieci i młodzieży
 10. Siostra Anna Wzięch  -  katechetka, w  Szkole Podstawowej nr 1, współpracująca z kołem TPD w zakresie pomocy dzieciom
 11. Henryk Zdanowicz – główny specjalista Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy, wspiera organizacje pozarządowe działające na rzecz dzieci

Po  raz 14 wręczono STATUETKI „NADE WSZYSTKO DZIECKO” – prestiżowe wyróżnienie legnickiego oddziału TPD dla społecznych działaczy , którzy przez wiele lat działają bezinteresownie dla dobra dzieci.

W tym roku otrzymali :

 1. Halina Jakubowska – nauczycielka, przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół  Integracyjnych w Legnicy
 2. Małgorzata Mroczka – działaczka społeczna, wspierająca działalność TPD
 3. Ks. Robert Kristman  – proboszcz Parafii Św. Jacka w Legnicy, inicjator wielu działań na rzecz dzieci
 4. Zbiorowo Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy – za wieloletnią działalność w krzewieniu turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci
 5. Zbiorowo Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego – za 20 – letnią działalność na rzecz ochrony zdrowia dzieci.