W okresie wakacyjnym od 24.06.-31.08.2011
biura Oddziałów: Okręgowego (Pl. Słowiański 1)
i Miejskiego (ul. Grunwaldzka 2-20)
czynne będą w godz. 8:30-15:30.

0

W piątek, 24 czerwca spod siedziby biura TPD przy ul. Grunwaldzkiej 2-20 odjechały trzy autokary na kolonie w ramach Akcji Letniej TPD 2011. Po godz. 6:00 wyjechała 45-osobowa kolonia na I turnus do Kołobrzegu oraz blisko 50 osób do Darłówka. Najmłodsi spędzą nad morzem dwa tygodnie, uczestnicząc w wycieczkach, grach i zabawach, a tych nie będzie brakowało:

PROGRAM KOLONII W KOŁOBRZEGU (24.06.-07.07.)
PROGRAM KOLONII W DARŁÓWKU (24.06.-07.07.)

Wielość atrakcji organizatorzy zapewnili również kolonistom (blisko 40 osobom), którzy w tym samym dniu po godz. 9:00 wyjechali do Różanki:

PROGRAM KOLONII W RÓŻANCE

Legnicki Oddział TPD informuje również o wolnych miejscach na kolonię do Karpacza.

Wszystkie informacje na temat powrotów uczestników oraz zbliżających się turnusach kolonijnych znajdą Państwo z zakładce AKCJA LETNIA 2011 w menu po prawej stronie na górze.

0

20 czerwca podsumowano działalność legnickiego TPD w roku szkolnym 2010/2011. Oddział Okręgowy w Legnicy na przełomie roku został największym odziałem w kraju. Za największe osiągnięcia uważa się:
- organizację Krajowego Forum Kół Przyjaciół Dzieci
- wzrost liczby członków
- wzrost ilościowy i jakościowy młodzieżowego wolontariatu TPD – 400 członków
- rozdział 60 ton żywności
- przydzielenie paczek mikołajowych dla 2000 dzieci
- organizację zimowiska i kolonii dla 500 dzieci
- nominację do tytułu Dolnośląskiego Klucza Sukcesu (po raz trzeci) oraz Lwa Legnickiego Biznesu (po raz drugi) w kategorii organizacja pozarządowa

W klasyfikacji generalnej konkursu na najaktywniejsze koła Przyjaciół Dzieci zwyciężyły następujące placówki:

W ODDZIALE MIEJSKIM 2010/2011

KOŁA TPD PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH:
1. Szkoła Podstawowa nr 18 w Legnicy
2. Szkoła Podstawowa nr 10 w Legnicy
3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Legnicy
ex aequo Gimnazjum nr 4 w Legnicy
KOŁA TPD PRZY ZESPOŁACH SZKÓŁ Z GIMNAZJAMI:
1. Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy
2. Zespół Szkół Rolniczych w Legnicy
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Legnicy
KOŁA TPD PRZY SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH:
1. Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy
2. V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy
3. Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy
KOŁA TPD PRZY PRZEDSZKOLACH:
1. Przedszkole nr 18 w Legnicy
2. Przedszkole nr 1 w Legnicy
3. Przedszkole nr 14 w Legnicy
KOŁA TPD PRZY INNYCH PLACÓWKACH I INSTYTUCJACH:
1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy
2. Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy
3. Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy
4. Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy

W ODDZIALE OKRĘGOWYM 2010/2011

SZKOŁY PODSTAWOWE
1. Szkoła Podstawowa w Bieniowicach
2. Szkoła Podstawowa w Bartoszowie
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach
ex aequo Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach
4. Szkoła Podstawowa w Rosochatej
5. Szkoła Podstawowa w Kunicach

SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE
1. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Złotoryi
2. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szklarach Górnych
3. Koło Pomoc Dzieciom Specjalnej Troski w Świerzawie
4. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaworze
5. Zespół Szkół Specjalnych w Lubinie

Informacje o uroczystości w legnickich mediach:
www.lca.pl
www.otolegnica.pl
www.legniczka.com
Czytaj dalej…

0

Oddział Miejski TPD w Legnicy (tel.: 76 724 51 09) informuje że posiada jeszcze wolne miejsca do Karpacza (5 VIII – 18 VIII) 860 zł. Jest jeszcze jedno wolno miejsce na kolonię do Kołobrzegu (20 VII – 2. VIII) 860 zł. Dla dzieci u których dochody na osobę nie przekraczają 750 zł brutto przewiduje się zniżki od 100 do 500 zł.

KARTY KWALIFIKACYJNE MOŻNA POBRAĆ W BIURZE TPD

przy ul. Grunwaldzkiej 2-20

0

Kołobrzeg 24.06 – 07.07.2011 r.

Oddział Miejski TPD w Legnicy zawiadamia, że wyjazd na kolonię do Kołobrzegu nastąpi w dniu 24.06.2011r. Zbiórka uczestników o godz. 06.00 na parkingu koło Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy ul. Grunwaldzka 2-20 (obok Biura TPD).

Czytaj dalej…

0

Odznaki  „Przyjaciel  Dziecka” – otrzymali  :

 1. Ks. Tomasz  Biszko – wicedyrektor Caritas Diecezji Legnickiej , podejmuje wiele działań na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzin
 2. Joanna  Dziopa  – inspektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych ds. pomocy społecznej i rehabilitacji  osób niepełnosprawnych  Urzędu Miasta Legnicy
 3. Jan  Hila – działacz społeczny, wspiera finansowo i rzeczowo wiele działań dla dobra dzieci, szczególnie niepełnosprawnych
 4. Mirosław Jankowski  – przewodniczący Miejskiej Rady Pożytku Publicznego, wspiera działalność organizacji pozarządowych, inicjator wielu inicjatyw służących rozwojowi i popularyzacji organizacji i ich działaczy
 5. Leszek Maćkowski  -  prezes Fundacji „Prewencja i Bezpieczeństwo” , rzecznik pomocy dzieciom i młodzieży i wielu organizacjom pozarządowym
 6. Czesław Myśliwiec – pedagog w Szkole Podstawowej nr 1 w Legnicy  przewodniczący Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy tej szkole
 7. Ks. Kanonik Wiesław Walendzik  – proboszcz Parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej za objęcie szczególną troską dzieci i młodzieży , oraz inicjator utworzenia świetlicy parafialnej „BARKA”
 8. Józef Wasinkiewicz  -  prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i kierowany przez niego zarząd wspiera finansowo i rzeczowo wiele działań na rzecz dzieci
 9. Robert  Wójcicki  – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy podejmujący wiele akcji charytatywnych na rzecz dzieci i młodzieży
 10. Siostra Anna Wzięch  -  katechetka, w  Szkole Podstawowej nr 1, współpracująca z kołem TPD w zakresie pomocy dzieciom
 11. Henryk Zdanowicz – główny specjalista Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy, wspiera organizacje pozarządowe działające na rzecz dzieci

Po  raz 14 wręczono STATUETKI „NADE WSZYSTKO DZIECKO” – prestiżowe wyróżnienie legnickiego oddziału TPD dla społecznych działaczy , którzy przez wiele lat działają bezinteresownie dla dobra dzieci.

W tym roku otrzymali :

 1. Halina Jakubowska – nauczycielka, przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół  Integracyjnych w Legnicy
 2. Małgorzata Mroczka – działaczka społeczna, wspierająca działalność TPD
 3. Ks. Robert Kristman  – proboszcz Parafii Św. Jacka w Legnicy, inicjator wielu działań na rzecz dzieci
 4. Zbiorowo Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy – za wieloletnią działalność w krzewieniu turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci
 5. Zbiorowo Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego – za 20 – letnią działalność na rzecz ochrony zdrowia dzieci.

0

Pod tą nazwą  odbił się w Legnickim Parku Festyn, którego  głównym organizatorem był „Caritas Diecezji Legnickiej” a jednym ze współorganizatorów był Oddział Miejski i Okręgowy  TPD w Legnicy. W imprezie uczestniczyło ok. 2000 dzieci głównie z miasta i powiatu legnickiego . wszyscy uczestnicy Festynu otrzymali przyznane przez Caritas paczki ze słodyczami, których fundatorem była sieć sklepów „Biedronka”. Było wiele atrakcji : konkursy z nagrodami ,pokazy , zjeżdżalnie , koło fortuny, biegi przełajowe, degustacje   i występy orkiestr i zespołów artystycznych. Festyn poprzedziła Masz Święta w intencji Dzieci która odbyła się w katedrze, koncelebrowana przez kapłanów pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego Stefana Cichego. Po mszy barwny pochód dzieci  z balonami i proporczykami przemaszerował przy dźwiękach orkiestry do parku.

W początkowej części festynu nastąpiło wręczenie odznak ”Przyjaciel Dziecka”, statuetki „Nade Wszystko Dziecko” i medali „Pomocna Dłoń”.

0