Obrady Zarządy Głównego TPD w Warszawie

Członek Zarządu Głównego TPD, Prezes ZO/O i ZO/M Kazimierz Pleśniak uczestniczył w dniach 16-17.04.2011 w posiedzeniach Prezydium Zarządu Głównego TPD i w ostatnim w tej kadencji posiedzeniu Zarządu Głównego TPD w Warszawie. Zebrania były poświęcone głównie zatwierdzeniu sprawozdania rocznego za czteroletnią kadencję 2007-2011 oraz akceptacji materiałów na dwudniowy Zjazd Krajowy TPD w okresie 27-28 maja br.

Podczas obrad podano, że w roku 2010 Oddział Okręgowy TPD w Legnicy liczący 105 kół stał się największym Oddziałem Okręgowym w kraju.