Ty też możesz być wolontariuszem!

10 listopada w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym odbyła się pierwsza edycja międzyszkolnego konkursu gimnazjów – “Ja też mogę być wolontariuszem”. W rywalizacji wzięło udział sześć reprezentacji legnickich szkół gimnazjalnych: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 4 im. Św. Jadwigi Śląskiej, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 7 przy Zespole Szkół Rolniczych, Gimnazjum nr 9 przy Zespole Szkół Integracyjnych i Gimnazjum nr 11 przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego.Uczestnicy zaczęli od autoprezentacji oraz od przedstawienia placówki, w której się uczą. W drugiej turze młodzi wolontariusze sprawdzali swoją wiedzę, odpowiadając na pytania dotyczące wolontariatu na całym świecie. W końcu przyszedł czas na luźniejszą część konkursu, bowiem uczestnicy próbowali zgadnąć hasła, obrazowane przez swoich kolegów w postaci kalambur. Zgromadzone jury oceniało plakaty, wykonane przez reprezentacje szkół. Ostatnia część rywalizacji dotyczyła pytań o wolontariacie w Legnicy i w Polsce.

Laureatem I międzyszkolnego konkursu zostało Gimnazjum nr 9 przy Zespole Szkół Integracyjnych. Nagrodą główną były zaproszenia do kina, zestaw książek o Janie Pawle II.
Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa i wyróżnienia. Na pocieszenie organizatorzy przygotowali talony do kilku legnickich restauracji.

Poprzez organizację tego typu konkursów chcemy rozpowszechnić idee wolontariatu.

Organizatorem konkursu jest: TPD, Caritas Legnica oraz MCK.

Sponsorami nagród są:

Burger King (Galeria Piastów)

Tags: